Головна Про проєкт Команда Слухати Замовити диск Медіа Контакти
Ua En
Ua En
Головна Про проєкт Команда Слухати Замовити диск Медіа Контакти
Пряма Мова

Євгенія Ігнатенко

Наукова консультантка

Ідея цьогорічної партесної лабораторії «Musica sacrа Ukraina» – представити панораму історичного розвитку українського партесного концерту. Програма включає 10 концертів Миколи Дилецького, які минулого року прозвучали на концерті у Софії Київській – один восьмиголосний, а решта чотириголосні, а також три анонімних дванадцятиголосних концерти з київської колекції, яка зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Всі дванадцятиголосні концерти розшифровані і науково опрацьовані Євгенією Ігнатенко і будуть виконані вперше. Отже, презентуються:

– твори різних авторів – Миколи Дилецького і трьох анонімних композиторів;

- твори, різні за часом створення. Концерти Дилецького написані в 70-80-х роках XVII століття, а 12-голосні твори з київської колекції записані в рукописах, які датуються 30-40-ми і 60-ми роками XVIII століття. Отже, їх відділяє часова відстань в 50 і більше років, виразно відчутна у звучанні.

- твори, різні за виконавським складом – камерні чотириголосні, традиційний восьмиголосний і масштабні дванадцятиголосні. Цікаво прослідкувати особливості стилю партесних творів, обумовлені відмінностями виконавського складу, адже у 4-, 8- і 12-голоссі перед співаками постають різні завдання, виникає можливість для експериментування із різною кількістю учасників ансамблю.

# "Граматика мусикійська" Дилецького 1679 року. Російська державна бібліотека. Фонд 173.І, № 107

XVII століття – доба становлення та розвитку української професійної хорової культури. Її ключовою фігурою є композитор, співак, диригент і теоретик музики Микола Павлович Дилецький (?1630–1690).

Відомостей про його життя і діяльність збереглося обмаль, їх містять редакції та копії його трактату «Граматика мусикійська». Навчався Дилецький у Віленській єзуїтській академії, про що сам повідомив у редакції «Граматики», створеній у Москві в 1679 році на замовлення російського промисловця Дмитра Строганова. Відомо, що у 1675 році Дилецький підніс магістрату міста Вільно (сучасний Вільнюс) поетичний твір «Toga złota» («Золота тога»), який, на жаль, не зберігся. Деякий час Дилецький працював у Смоленську (1677 року в цьому місті створено нову редакцію його трактату), після чого переїхав до Москви. Сучасник Дилецького, диякон Іоанікій Коренєв, автор полемічного твору «Мусикія», записаного в одному рукописі з трактатом Дилецького «Граматика мусикійська», назвав його «житель града Києва».

Процес відродження творчості Дилецького почався ще у XIX столітті, з появою музикознавства як науки, і триває до тепер. Спочатку відкрили Дилецького-науковця: його трактат «Граматика мусикійська». У другій половині ХХ століття українська музикознавиця Ніна Герасимова-Персидська віднайшла твори Дилецького-композитора: три цикли Служб Божих, Воскресенський канон і кілька концертів. Підготовлене нею видання «Микола Дилецький. Хорові твори» – перше зібрання творів композитора – вийшло друком 1981 року в Києві. Ще один твір Дилецького – авторизований Ніною Герасимовою-Персидською концерт «Прийдіте, людіє» – видано також у Києві у 2006 році (нотна збірка «Партесні концерти XVII–XVIII ст. з київської колекції», підготовлена до друку Євгенією Ігнатенко). Зрештою, за останні 10 років російськими музикознавицями Наталією Плотніковою та Іриною Герасимовою виявлено й уведено в обіг ще два богослужбових цикли – Вечірню та «реквіальну» (заупокійну) службу і щонайменше 16 концертів композитора. В цілому, на сьогоднішній день Дилецькому приписують понад 100 творів. Саме концерти, які нещодавно знайшли в архівах з іменем Миколи Дилецького, презентують творчість композитора у програмі. Вони ще не звучали в Україні, та й сам факт встановлення їх авторства досі не відомий широкому колу музикантів і любителів музики.

# Мініатюра з "Граматики мусикійської" Дилецького 1681 року. Російська державна бібліотека. Фонд 205/І, №146

Рукописи творів Дилецького зберігаються в Російській Національній бібліотеці Санкт-Петербурга (зібрання А. Титова, № 932–935). Їх публікацію підготувала Ірина Герасимова. Твори увійшли до видання «Nicolaus Dylecki, ca. 1630-1690. Vesperae, Liturgia, Concerti quatuor vocum», що вийшло у Варшаві наприкінці 2018 року.

У більшості новознайдених концертів Дилецького використано тексти з богослужбових видань православної Київської митрополії й унійної Греко-Католицької церкви (крім «Царю небесний» і «Господь просвѣщеніє моє», які спираються на московські друки). Це дає підстави припустити, що Дилецький написав ці твори у Речі Посполитій, до від’їзду в Московське царство, тобто до 1677 року. Вони прозвучать з урахуванням особливостей вимови церковнослов’янських текстів, поширеної на україно-білоруських землях у XVII столітті.

Всі концерти, окрім «Прийдіте, людіє», чотириголосні. За складом голосів вони досить різноманітні, що є характерною рисою барокового мистецтва. Використовується склад із рівномірним заповненням звукового діапазону (дискант–альт–тенор–бас), який згодом став класичним, а також без верхніх голосів (альт–тенор–бас–бас) чи з «порожньою» серединою (дискант–дискант–бас–бас, дискант–дискант–дискант–бас).

# Собор Св. Софії в Києві

Музика Дилецького мала непростий шлях до слухача. За радянських часів її не виконували і не записували через релігійний зміст і церковне призначення. Зрушення почалися після розпаду Радянського Союзу і проголошення незалежності України. Аудіозаписи творів Дилецького з’явилися на початку третього тисячоліття, найбільш відомі – виконання камерного хору «Київ» під орудою Миколи Гобдича та ансамблю «A cappella Leopolis» (мистецький керівник Роман Стельмащук, диригентка Людмила Капустіна).

У своїй творчості Микола Дилецький поєднав досягнення сучасної йому європейської музики – італійської, німецької, польської – зі слов’янським мелосом. Подібна ідея надихає виконавців нашого проєкту, які поставили перед собою завдання синтезувати найкращі здобутки в інтерпретації європейської барокової музики і традиції української хорової школи.

Анонімні дванадцятиголосні концерти «Прийдіте, людіє» і «Воспойте Господеві піснь нову» розшифровані з комплекту поголосників 41 П /XVIII–14, який належав Києво-Печерській лаврі і датується 60-ми роками XVIII століття. Цей комплект налічує 11 поголосників із 12-ти. З якихось причин 12-й поголосник (партія першого баса) означений шифром Софійського зібрання (123/119 C). Концерт «Скорби сердца моєго» є в двох комплектах: 121/117 С, який за папером датується 30-40-ми роками XVIII століття і надійшов до Інституту рукопису НБУ ім.В.Вернадського з Софії Київської, а також в уже згадуваному пізнішому Лаврському комплекті 41 П /XVIII–14.

# Сторінка поголосника третього альта. 41 П /XVIII–14. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.В. Вернадського

Той факт, що один і той самий концерт записаний в рукописах Софії Київської і Києво-Печерської Лаври говорить про те, що особливих традицій – Лаврської чи Софійської, не було; було спільне співацьке середовище. А те, що один і той самий концерт записаний в комплектах поголосників різного часу створення говорить про те, що час створення комплекту поголосників не варто вважати датою написання всіх творів, які у ньому записані.

Всі дванадцятиголосні концерти – «Скорби сердца моєго», «Воспойте Господеві піснь нову» і «Прийдіте, людіє» є трьоххорними (12-голосся не завжди передбачає поділ на три хори, але тут саме так), з перемінним типом багатоголосся. Це одночастинні твори, побудовані за принципом постійного оновлення музичного матеріалу і контрасту: ладового, метро-ритмічного (чергуються розміри 4\4, 3\4, 3\1, 3\2, 3\8 тощо), фактурного (акордовий, ансамблевий, імітаційний виклад), хорового складу (хорове тутті – різні за складом ансамблі) тощо. Концерти демонструють розвинену поліфонічну техніку, зокрема, такі складні прийоми письма, як трьоххорні канонічні імітації і безкінечні канони.

Українська партесна творчість органічно вписується у європейський контекст. Порівняння партесів з італійською (венеційські багатохорні композиції), німецькою (твори Генріха Шютца), польською (твори Марчіна Мельчевського) музикою вже ставало предметом музикознавчих досліджень і дискусій. Разом з тим, партесна музика має національні особливості, які дозволяють говорити про український варіант бароко, про що писала відома дослідниця Ніна Герасимова-Персидська. Жанр партесного концерту типологічно близький європейському церковному концерту (concerto ecclesiastico). Головна відмінність полягає у тому, що українська церковна музика є виключно акапельною, в ній не використовуються інструменти. Не менш важливою є її інтонаційна своєрідність: одразу чуємо, що це українська музика. Національні особливості стильової концепції партесного концерту проявляються також у виборі словесного тексту.

#

Анна Гадецька

Програмна директорка

Співзасновниця та програмна директорка Open Opera Ukraine, кандидатка мистецтвознавства, музикознавиця. З 2006 до 2009 року навчалася в аспірантурі Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського на кафедрі теорії та історії культури. 2013 року захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 26.00.01. - Теорія та історія культури (мистецтвознавство) "Бальні танці як явище культури романтизму в творчій біографії М. І. Глінки" (науковий керівник – доктор мист., професор Тишко С. В.). З 2009 року до тепер – викладачка (в.о. доцента) кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. У якості лекторки співпрацює із різноманітними освітніми та культурними організаціями та інституціями ("Культурний проєкт", Києво-Могилянська бізнес школа).

Пряма мова
#

Наталія Хмілевська

Художня керівниця

Співзасновниця та артистична директорка Open Opera Ukraine, кандидатка мистецтвознавства, хормейстерка, диригентка, коуч з барокового вокалу. Під час навчання в аспірантурі Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського досліджувала специфіку виконанавської манери барокової та ренесансової музики, заснувала ансамбль старовинної музики Vox animae. Як художня керівниця та співачка ансамблю активно концертувала, брала участь у престижних міжнародних фестивалях. Активна учасниця майстер-класів та шкіл барокового співу ( Київ-Швейцарія, Польща, Угорщина, Австрія, Італія). З квітня 2018 року – художня керівниця та диригентка першого в Україні барокового аматорського хору Б.А.Х. Музична керівниця дослідницької лабораторіїї з вивчення та виконання української барокової музики в рамках проєкту Musica sacra Ukraina.

Пряма мова